De Contributie

Kost hockey veel geld?

Nee. De jaarlijkse contributie is lager dan bij de gemiddelde hockeyclub. 

 Senioren Trimhockey    € 180,- per jaar
 Senioren Trainingslid    € 180,- per jaar
 18 jaar en hoger  Senioren/veteranen  € 225,- per jaar
 Jong Senioren 18+  Studioren  € 200,- per jaar
 16-18 jaar  A-jeugd  € 210,- per jaar
 14-16 jaar  B-jeugd  € 200,- per jaar
 12-14 jaar  C-jeugd  € 195,- per jaar
 10-12 jaar  D-jeugd  € 195,- per jaar
 8-10 jaar  E-jeugd  € 145,- per jaar
 6-8 jaar  F-jeugd  € 100,- per jaar
 5-6 jaar G-jeugd   € 100,- per jaar
 4-5 jaar FUNkey   € 100,- per jaar

Naast de contributie vragen we aan alle nieuwe leden eenmalig € 50,- entreegeld. Dit wordt in de eerste termijn afgeschreven. 

Als een kind door omstandigheden is ingedeeld in een categorie, die niet overeenkomt met de leeftijd, dan is de leeftijd bepalend voor de hoogte van de contributie.

Leden van Urban Hockey Club betalen in het eerste jaar € 45,- in het tweede jaar € 65,- en in het derde jaar € 85,-

Aanvraag Jeugdsportfonds
Het Jeugdfonds Sport Amsterdam betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten. Je kunt zelf de aanvraag doen via Stichting SINA. Als het niet lukt om zelf de aanvraag te doen, mag je langskomen bij het Sportloket. Een medewerker van het sportloket vult samen met je het aanvraagformulier in. Het Sportloket bevindt zich aan de Karspeldreef 501.